znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia - Prepoštská jaskyňa v Bojniciach "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
36118958
Seat
Olympionikov 4, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/579
Registration Office
MV SR

Date of registration
11.08.2000
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
331.94 EUR  

Founders
  • Ing., Mgr. Miroslav Dzurik
    born 25.11.1963
    Value of the contibution of property by the foundation:   331.94 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Klaudia Juráčková From:11.08.2000To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
- zveľadenie a zachovanie Prepoštskej jaskyne v Bojniciach, ako významnej a kultúrnej pamiatky svedčiacej o prítomnosti pračloveka na Hornej Nitre,
- úprava okolia Prepoštskej jaskyne a sprístupnenie týchto priestorov verejnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |