znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ALMA MATER "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31801862
Seat
Sedlárska 2, 81101 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/554
Registration Office
MV SR

Date of registration
20.12.1999
Date of cancellation
15.11.2001
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.11.2001
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
365.13 EUR  

Founders
 • doc., JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
  born 19.03.1945
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • prof., JUDr. Jozef Prusák, CSc.
  born 03.08.1942
  Value of the contibution of property by the foundation:   33.19 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • doc., Ing. Lubomír Harach, CSc.
  born 03.03.1953
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Radovan Prusák From:20.12.1999To:11.09.2001
 • JUDr. Jozef Vaculík From:11.09.2001To:15.11.2001

Welfare purpose supported by the Foundation
- podporovať rozvoj vzdelávania v Slovenskej republike
- vytvátať podmienky pre zriadenie neštátnej vysokej školy v súlade so zákonom o vysokých školách
- monitorovať stav a vývoj všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysokého školstva a presadzovať príslušné legislatívne návrhy

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |