znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Islamská nadácia na Slovensku
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31797601
Seat
Pri Suchom mlyne 12, 81104 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/548
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.10.1999

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Mohamad Safwan Hasna
    born 22.06.1972
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mohamad Safwan Hasna From:28.10.1999To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) priateľských vzťahov medzi Slovenskou republikou a islamskými krajinami,
b) kultúrnych a spoločenských záujmov moslimov žijúcich na území Slovenskej republiky,
c) humanitárnej pomoci osobám postihnutými živelnými pohromami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |