znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia 42
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
36149462
Seat
Švabinského 908/22, 85102 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/543
Registration Office
MV SR

Date of registration
18.10.1999

Actual value of the foundation assets
20000 EUR  

Founders
 • Elsinor s.r.o.
  J. Vojtaššáka 3147/1, 01008 Žilina
  IČO: 36385093
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Vladimír Hrtko From:18.10.1999To:26.11.2003
 • Ing. Mária Hrtková From:26.11.2003To:11.03.2008
 • Mgr. Roman Birčák From:11.03.2008To:18.01.2017
 • Mgr. Vladimír Hrtko, PhD.
  born 09.07.1970
   From:18.01.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora verejnoprospešného účelu
- rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
- realizácie a ochrany ľudských práv,
- ochrany zdravia,
- rozvoja zdravotníctva,
- rozvoja vedy a vzdelávania,
- rozvoja telovýchovy, vrátane netradičných športov a šachu,
- poskytovania sociálnych služieb, vrátane zabezpečovania bývania.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |