znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Modrá Torysa
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37784790
Seat
Sládkovičova 11, 08271 Lipany, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/539
Registration Office
MV SR

Date of registration
14.09.1999

Actual value of the foundation assets
38761.87 EUR  

Founders
  • Občianske združenie MVO Ľudia a voda
    Pražská 4/413, 04011 Košice
    IČO: 31302921
    Value of the contibution of property by the foundation:   33193.92 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Soňa Šuhajová From:14.09.1999To:

Welfare purpose supported by the Foundation
- posilnenie účasti verejnosti na riešení problémov hornotoryského regiónu v povodí rieky Torysy pod Levočskými vrchmi,
- podporovať lokálne aktivity zamerané na zlepšenie kvality života obcí v regióne, záchranu kultúrneho dedičstva, využívania voľného času detí a mládeže, zdravia obyvateľstva a zlepšenia životného prostredia,
- podporovať rozvoj občianskej demokracie, nábožensky a etnicky tolerantného prostredia,
- šírenie myšlienok darcovstva a dobrovoľníctva.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |