znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Veľký Šariš
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
36164755
Seat
Nám.sv.Jakuba 325/26, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/518
Registration Office
MV SR

Date of registration
30.09.1998

Actual value of the foundation assets
39832.7 EUR  

Founders
  • Mesto Veľký Šariš
    Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš
    IČO: 00327972
    Value of the contibution of property by the foundation:   331.94 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Štefánia Lenzová From:30.09.1998To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora lokálnych aktivít občanov, nadácií, občianskych združení alebo iných neziskových subjektov v meste Veľký Šariš a v regióne vyšších územných celkov Prešova a Košíc, ktoré sú
zamerané na dosiahnutie rozvoja kultúry a vzdelávania, športu, zdravotníctva a sociálnych služieb, zlepšenia životného prostredia, zachovania i obnovy pamiatok a ochrany kultúrneho dedičstva. Podporuje rozvoj demokracie a nábožensky i etnicky tolerantného prostredia.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |