znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Pomoc deťom"
Právna forma?
Nadácia
Identification number (IČO)
35645148
Seat
J.Jesenského 1054/44, 96003 Zvolen, Slovenská republika
Webové sídlo?
Registration number
203/Na-96/497
Registration Office
MV SR

Date of registration
31.03.1998

Actual value of the foundation assets
7521.69 EUR  

Founders
 • Ing. Peter ŠkripkoValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • JUDr. Jozef Brázdil
  nar.? 27.09.1948
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • MUDr. Vojtech ŽilinčanValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Milan Julény
  nar.? 27.04.1957
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Jaromír WoltValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Miroslav Výboh
  nar.? 12.02.1961
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Blažej MaliniakValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing.arch. Pavol Pavelka
  nar.? 15.04.1954
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Ján Čierny
  nar.? 22.06.1956
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Jozef KlementValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Jozef Zdechovan
  nar.? 30.09.1959
  Value of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jozef Zdechovan From:31.03.1998To:14.03.2017
 • Ing. Ondrej Maciak
  nar.? 02.10.1956
   From:14.03.2017To:

Objective of the foundation
a) podpora projektov a služieb zameraných na pomoc deťom, sociálne odkázaným, telesne a mentálne postihnutým, osamoteným matkám a pestúnom,
b) pomoc výnimočne nadaným alebo talentovaným deťom a študentom,
c) podpora programov na prevenciu a boj proti drogám,
d) podpora programov na pomoc telesne postihnutým a nevládnym.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |