znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
MEDICAL - NADÁCIA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31813577
Seat
Mraziarenská 270/5, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/684
Registration Office
MV SR

Date of registration
03.12.2002

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • MUDr. Christian BartkoValue of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Christian Bartko From:03.12.2002To:

Welfare purpose supported by the Foundation
materiálne a finančne podporovať:
- výskum v oblasti onkochirurgie a onkológie,
- vzdelávanie lekárov a pracovníkov v zdravotníctve na Slovensku a v zahraničí,
- nákup zdravotníckych prístrojov, zariadení, liečiv, pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu,
- lekárske vyšetrenia a výkony.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |