znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Literárna nadácia STUDŇA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31816827
Seat
Karadžičova 4102/25, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/664
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.06.2002

Actual value of the foundation assets
12237.6 EUR  

Founders
 • Občianske združenie STUDŇA
  Konventná 13, 81364 Bratislava
  IČO: 31747469
  Value of the contibution of property by the foundation:   12237.6 EUR
  Subject: Nehnuteľné veci

Statutory body: Trustee
 • Marta Everlingová From:19.06.2002To:09.10.2003
 • Radovan Tomeš From:09.10.2003To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Upevňovať humanitné ideály v kultúre a podporovať rozvoj literárnej tvorby (predovšetkým poézie) s dôrazom na jej novosť a trvácnosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |