znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31816398
Seat
Záhradnícka 15767/70, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/659
Registration Office
MV SR

Date of registration
17.05.2002

Actual value of the foundation assets
272522 EUR  

Founders
 • Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s.
  Jesenského 4/C , 81102 Bratislava
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Stichting Katholieke Noden
  Wernerlaan 14, 1213 Hilversume
  Value of the contibution of property by the foundation:   33193.92 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Helena Woleková From:17.05.2002To:12.05.2018
 • Mgr. Vladislav Matej
  born 21.01.1968
   From:12.05.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín, a tým posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |