znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"NADÁCIA CHIRURG"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37832778
Seat
Sládkovičova 5956/58, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/657
Registration Office
MV SR

Date of registration
21.05.2002

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • MUDr. Peter Molnár
  born 27.06.1955
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • MUDr. Ľubomír Marko
  born 23.11.1962
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Ľubomír Marko
  born 23.11.1962
   From:21.05.2002To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia sa zriaďuje za účelom zabezpečovania finančných prostriedkov pre rozvoj zdravotníctva, podpory zlepšovania starostlivosti o pacientov, zavádzanie nových vyšetrovacích a liečebných postupov, ako aj rozširovanie technického a prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení nákupom moderných prístrojov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.
Zároveň je cieľom nadácie podporovať zvyšovanie a prehlbovanie odbornej kvalifikácie lekárov a zdravotníckeho personálu zabezpečovaním a organizovaním študijných pobytov, kongresov ako aj vydávaním a zaobstarávaním odbornej a osvetovej zdravotníckej literatúry.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |