znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská nadácia pre obnovu vody v krajine
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35544881
Seat
Pražská 4, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/655
Registration Office
MV SR

Date of registration
10.04.2002
Date of cancellation
14.11.2006
Legal title of Cancellation
rozhodnutie súdu o zrušení nadácie

Date of liquidation start
14.11.2006
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
16596.96 EUR  

Founders
  • Občianske združenie MVO Ľudia a voda
    Pražská 4, 04011 Košice
    IČO: 31302921
    Value of the contibution of property by the foundation:   16596.96 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ivan Hoško From:10.04.2002To:30.12.2006

Welfare purpose supported by the Foundation
Všestranná podpora obnovy mokraďových ekosystémov biodiverzity na území SR v týchto oblastiach
a) obnova mokradí, revitalizácia vodných tokov a povodí Slovenska,
b) obnova prírodného bohatstva a biodiverzity Slovenska, najmä vzácnych a ohrozených druhov flóry a fauny, biotopov a ekosystémov,
c) podpora ekologického a envimentálneho vzdelávania a výchovy,
d) morálna podpora a právna ochrana osôb, ktorí sú za svoju činnosť v záujme ochrany biodiverzity v spoločnosti znevýhodňovaní.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |