znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
JURKI - NADÁCIA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31817912
Seat
Prístavná 2, 82109 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/654
Registration Office
MV SR

Date of registration
30.04.2002

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • JURKI-HAYTON, s.r.o.
  Prístavná 2, 82109 Bratislava
  IČO: 31332251
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Anna Nagyová From:30.04.2002To:03.12.2013
 • Agáta Krajčová From:03.12.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Podpora a pomoc starým občanom zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, podpora študentov zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva a podpora pri rozvoji športu, vedy, techniky a pomoc pri získavaní skúseností na území SR a v zahraničí.
Podpora kultúry a umenia, pomoc deťom a mládeži, pomoc chorým a postihnutým, pomoc ľuďom v krízových životných situáciách, podpora nákupu nového technického vybavenia sociálnych ústavov a zdravotníckych zariadení.
Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |