znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31754601
Seat
Myslenická 3175/92, 90203 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/188
Registration Office
MV SR

Date of registration
11.08.1997

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Ing. Juraj Pacan, CSc.Value of the contibution of property by the foundation:   82.98 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Obchodná spoločnosť AUTOTRADE, s.r.o.
  Dolná 139/61, 90001 Modra
  IČO: 34102094
  Value of the contibution of property by the foundation:   82.98 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Obchodná spoločnosť IRIS Slovakia, s.r.o.
  Medený Hámor 6541/15, 97401 Banská Bystrica
  IČO: 36005185
  Value of the contibution of property by the foundation:   82.98 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • doc. Ing. Anton Tallo, CSc.Value of the contibution of property by the foundation:   82.98 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Pavol Ružička From:11.08.1997To:22.09.2005
 • Mgr. Ján Duban From:22.09.2005To:05.03.2008
 • Mgr. Milada Gašparecová From:05.03.2008To:18.05.2011
 • Libuša Dobšovičová From:18.05.2011To:29.03.2017
 • Gabriela Wilflingová
  born 29.08.1980
   From:29.03.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
- podpora ochrany ľudských práv cestou preventívnych opatrení, ktoré by zvýšili účinnosť v boji so závažnou trestnou činnosťou, najmä krádeží motorových vozidiel,
- na základe sociálnych a iných výskumov prevencie kriminality realizovaných nadáciou podporovať uplatňovanie ich záverov v policajnej praxi a v občianskom živote a tak prispieť k celospoločenskému úsiliu pri ochrane občanov Slovenskej republiky pred zločinom,
- zvýšenie športových aktivít zdravotne postihnutých, ktoré prispejú ku skvalitneniu ich fyzického i duševného života sa pri Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality zriaďuje: „klub pétanque“ s názvom SILVERLINK MODRA SLOVAKIA, so sídlom Dukelská 45, 900 01 Modra. Registrácia klubu musí spĺňať náležitosti platnej právnej úpravy.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |