znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská nadácia pre európske štúdie "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31752098
Seat
Holubyho 1, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/355
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3319.39 EUR  

Founders
  • Slovenská nadácia pre európske štúdie
    Lichardova 15, 81103 Bratislava
    IČO: 31752098
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Roman Filistein From:28.08.1997To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
prispievať svojou činnosťou k začleneniu Slovenskej republiky do európskych a transatlantických politických, bezpečnostných a hospodárskych štruktúr, predovšetkým EÚ a NATO, a po dosiahnutí plného členstva všestranne podporovať záujmy Slovenska v týchto organizáciách

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |