znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Adalbertinum
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35594373
Seat
Palatínova 10-12, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/337
Registration Office
MV SR

Date of registration
20.08.1997

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Nadácia Adalbertinum
    Palatínova 10-12, 94501 Komárno
    IČO: 35594373
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Dr.-univ., Ing. Juraj Szalay, PhD. From:20.08.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora rozvoja evanjelizácie a kresťanskej kultúry v zmysle nadačnej listiny, podpora činnosti Rádu Sv. Benedikta v Komárne, prebudenie a podpora záujmu mladých o kresťanské cirkevné povolanie, podpora charitatívnych cieľov zodpovedajúcich cieľom a možnostiam nadácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |