znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Aevis
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
17077265
Seat
Kpt. Nálepku 102, 06901 Snina, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/279
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
34741.05 EUR  

Founders
 • Nadácia Zelená nádej
  Tulčík 27, 08213 Tulčík
  IČO: 17077265
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Majetkové hodnoty, Peňažné prostriedky, Hnuteľné veci

Statutory body: Trustee
 • Ing. Mária Hudáková From:28.08.1997To:15.08.2013
 • Rastislav Mičaník From:15.08.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov v duchu filozofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských a konkrétnych manuálnych aktivít.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |