znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Karloveská nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31747795
Seat
Lackova 1, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/275
Registration Office
MV SR

Date of registration
08.08.1997

Date of liquidation start
30.04.2013
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Karloveská nadácia
  Karloveská 2, 84262 Bratislava
  IČO: 31747795
  Value of the contibution of property by the foundation:   7926.97 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jozef Harvančík From:08.08.1997To:19.09.2000
 • Ing. Bystrík Hollý From:19.09.2000To:30.04.2013

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať rozvoj duchovných hodnôt na ochranu a realizáciu demokracie a ľudských práv, alebo iných humanitných cieľov. Na rozvoj kultúrnych hodnôt, vzdelanosti, na podporu zdravia, športu, zdravotne a sociálne postihnutých, najmä formou účelových projektov.

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |