znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Kysucká kultúrna nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31745580
Seat
Nad lomom 5, 81102 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/414
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
 • Kysucká kultúrna nadácia
  Nad lomom 5, 81102 Bratislava
  IČO: 31745580
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Anton Blaha From:28.08.1997To:14.07.2008
 • Dušan Mikolaj From:14.07.2008To:16.12.2014
 • Ing. Miroslava Pijáková From:16.12.2014To:

Welfare purpose supported by the Foundation
pomáhať všetkému progresívnemu v oblasti kultúry a športu a ekonomiky na Kysuciach a podporovať zvýšenie úrovne regiónu Kysúc, pomoc mladým talentom, ekológii a celkovému rozvoju Kysúc.
Nadácia sa zameriava najmä na:
a) humanitárnu činnosť, najmä pomoc detským domovom, sociálnym ústavom, osamelým matkám, sirotám, týraným deťom a osobám,
b) podporu a propagáciu hudobnej, literárnej, výtvarnej kultúry a ďalších umeleckých hodnôt na Kysuciach,
c) podpora vzdelávania mládeže vo vzťahu k významným kultúrnym hodnotám vrátane štipendijných pobytov a jednorázových podpôr,
d) organizovanie výstav, festivalov, spoločenských tvorivých stretnutí rôznych druhov umenia,
e) vlastná vydavateľská činnosť,
f) spolupráca s regionálnymi a inými inštitúciami na Kysuciach a v zahraničí pri plnení svojich úloh.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |