znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Čabelkova nadácia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30804370
Seat
Račianska 71, 83259 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/402
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
8692.69 EUR  

Founders
  • Čabelkova nadácia
    Račianska 71, 83259 Bratislava
    IČO: 30804370
    Value of the contibution of property by the foundation:   8692.69 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ľuboš Mráz, CSc. From:28.08.1997To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
rozvíjať duchovné hodnoty a podporovať výskumnú, vývojovú a vzdelávaciu činnosť v oblasti materiálov a technológií ich spájania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |