znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Medzinárodná nadácia J.N.Hummel a obnova kultúrneho dedičstva "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31783970
Seat
Zichyho palác-Ventúrska 9, 81101 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/397
Registration Office
MV SR

Date of registration
26.08.1997
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3319.39 EUR  

Founders
 • Fond obnovy kultúrnych pamiatok
  Hviezdoslavovo nám. 17, 81102 Bratislava
  IČO: 31750044
  Value of the contibution of property by the foundation:   3286.2 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela
  Ventúrska 9, 81101 Bratislava
  IČO: 30842158
  Value of the contibution of property by the foundation:   33.19 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Andrea Chybová From:26.08.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
- propagovať a sprístupňovať tvorbu J. N. Hummela,
- iniciovať muzikologický výskum a podieľať sa na ňom,
- vyvíjať edičnú činnosť, organizovať vedecké konferencie a interpretačné súťaže,
- sústredovať pozornosť na ochranu pamiatok a pozostalosti J. N. Hummela a pamiatok hudobného života Bratislavy,
- iniciovať hlbšie poznanie histórie hudobného života Bratislavy, jej domácich a zahraničných tvorcov v medzinárodnom kontexte,
- získavať finančné, intelektuálne a materiálne zdroje na záchranu, obnovu a rozvoj kultúrnych a historických hodnôt Bratislavy a Slovenska,
- podporovať realizáciu konkrétnych projektov revitalizácie kultúrnych a spoločenských funkcií a aktivít,
- podporovať a iniciovať rôzne sprievodné aktivity a propagáciu hlavných cieľov i konkrétnych projektov vo verejnosti,
- nadväzovať kontakty s fondami, nadáciami a spolkami obdobného zanerania doma i v zahraničí,
- podporovať študentov a odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, teóriou i praktickou realizáciou v oblastiach súvisiacich s hlavným zameraním nadácie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |