znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská nadácia na pomoc popáleným
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30808464
Seat
Ružinovská 6, NsP Ružinov , 82606 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/216
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.07.1997

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
 • Ing. Rudolf ProchádzaValue of the contibution of property by the foundation:   1128.59 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • MUDr. Ján Koller, CSc.Value of the contibution of property by the foundation:   1128.59 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • MUDr. Miroslav Orság
  born 22.02.1960
  Value of the contibution of property by the foundation:   1128.59 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Kvetoslava Kvalténiová From:29.07.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
ochrana zdravia spočívajúca v nasledovných činnostiach:
a) podporovať komplexnú starostlivosť o popáleninové úrazy na základe najnovších poznatkov lekárskej vedy a techniky a to za prísneho rešpektovania zásad medicínskej etiky a morálky
b) podporovať zlepšenie kvality práce a materiálno-technického vybavenia popáleninového centra
c) zlepšovať úroveň starostlivosti o pacientov s popáleninami a uľahčovať ich návrat do života spoločnosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |