znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
34076557
Seat
Gagarinova 2490/13, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/213
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Nadácia Ľudovíta Štúra Topoľčany
  Bernolákova 2323/28, 95501 Topoľčany
  IČO: 34076557
  Value of the contibution of property by the foundation:   46459.56 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky, Hnuteľné veci

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jozef Dalloš From:28.08.1997To:21.11.2003
 • Ing. Juraj Dalloš From:21.11.2003To:29.02.2008
 • Ing. Jozef Dalloš From:29.02.2008To:

Welfare purpose supported by the Foundation
v regióne Topoľčany podpora a rozvoj plnohodnotného a kvalitného vzdelávania a vedy, spočívajúci v nasledovných aktivitách:
- všestranne podporovať a rozvíjať vysokoškolské vzdelávanie formou „bakalárskeho štúdia“ s perspektívou doviesť ho do formy samostatnej vysokoškolskej fakulty
- všestranne podporovať a rozvíjať ďalšie vzdelávanie v súlade so znením zákona o zamestnanosti
- podpora celoživotného a postgraduálneho štúdia
- podpora a spolupráca s inštitúciami vyššieho vzdelávania
- vydávanie učebných textov a publikácií v rámci jednotlivých študijných programov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |