znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Vzdelávacia nadácia Jana Husa
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30806992
Seat
Kalinčiakova 25, 83104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/69
Registration Office
MV SR

Date of registration
09.06.1997
Date of cancellation
13.12.2008
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
01.04.2009
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
116178.71 EUR  

Founders
 • Vzdelávacia nadácia Jana Husa
  Staromestská 6, 81103 Bratislava
  IČO: 30806992
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jana Malovičová From:09.06.1997To:26.05.2004
 • Mgr. Eva Havelková, PhD. From:26.05.2004To:23.01.2006
 • PhDr. Oľga Peštuková From:23.01.2006To:01.04.2009

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora rozvoja vzdelanosti, kultúry a duchovných hodnôt na princípoch pluralitnej demokracie, humanity a zbližovania národov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |