znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia - Dar zdraviu
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31950493
Seat
Opatovská cesta 1571/4, 97201 Bojnice, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/53
Registration Office
MV SR

Date of registration
11.07.1997

Actual value of the foundation assets
9958.39 EUR  

Founders
 • VSŽ a.s. /Východoslovenské železiarne/Košice
  Trnavská cesta 8/A , 82005 Bratislava
  IČO: 00011088
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Diana Jusková From:11.07.1997To:11.02.2000
 • JUDr. Ľubica Vašová From:11.02.2000To:17.01.2002
 • Ing. Tatiana Vaľková From:17.01.2002To:26.07.2004
 • JUDr. Dušan Podolský From:26.07.2004To:24.11.2006
 • Ing. Jana Grajciarová From:24.11.2006To:22.11.2010
 • MUDr. Robert Vetrák From:22.11.2010To:15.10.2012
 • Ing. Jozef Naščák, MPH From:15.10.2012To:06.12.2013
 • MUDr. Mina Bobocká From:06.12.2013To:09.04.2014
 • Ing. Jozef Naščák, MPH From:09.04.2014To:06.02.2015
 • Ing. Miloš Mladý From:06.02.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je podpora zdravia a zdravého spôsobu života s využitím prvkov humanity a solidarity formou pomoci najmä:
a) zdravotníckym zariadeniam pri nákupe zdravotníckej techniky a liekov,
b) občanom, pri riešení závažných zdravotných problémov vyžadujúcich komplikované a nadštandardné lekárske zákroky doma i v zahraničí, ako aj zmierňovať následky zložitých životných situácií (invalidita, vdovy, siroty),
c) občanom, ktorí sa dostali do zložitých sociálnych pomerov, zdravotných situácií,
d) podpora detských domovov,
e) podpora zdravotníckej osvety
a zmiernenie dôsledkov priemyselných havárií a pomoc pozostalým s prioritou ľudskej spolupatričnosti a úcty, vďaky, ľudskosti a súcitu, ktoré pozostávajú z:
a) finančnej a materiálnej výpomoci pozostalým,
b) nákupu zdravotníckej techniky, zabezpečujúcej odstránenie následkov priemyselnej havárie,
c) riešenia zložitých životných situácií, do ktorých sa dostali rodiny pozostalých nečakanou smrťou ich blízkeho.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |