znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Prešov "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
17068339
Seat
Požiarnická 17, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/146
Registration Office
MV SR

Date of registration
11.07.1997

Date of liquidation start
10.01.2012
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
40828.52 EUR  

Founders
 • Mesto Prešov
  Hlavná 2907/73, 08001 Prešov
  IČO: 00327646
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Peter Németh From:11.07.1997To:29.02.2000
 • Mgr. Katarína Minárová From:29.02.2000To:

Welfare purpose supported by the Foundation
rozvoj miestneho darcovstva a sociálneho kapitálu mesta Prešov prostredníctvom podpory lokálnych aktivít občanov, nadácií, občianskych združení alebo iných neziskových subjektov v meste Prešov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie rozvoja kultúry, športu, zdravotníctva, zlepšenia stavu životného prostredia a pod. Nadácia podporuje rozvoj lokálnej demokracie, nábožensky a etnicky tolerantného prostredia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |