znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30688701
Seat
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/135
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
 • Mesto Krompachy
  Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
  IČO: 00329282
  Value of the contibution of property by the foundation:   331.94 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Peter Bratko From:28.08.1997To:13.09.2007
 • Mgr. Dušan Slovinský From:13.09.2007To:10.08.2017
 • Ing. Ján Ivančo
  born 01.04.1967
   From:10.08.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Plnenie humanitnej pomoci zdravotne postihnutých a sociálne odkázaným deťom, podpora rozvoja a ochrany duchovných hodnôt u detí, v nasledovných aktivitách:
- podpora detí rodín postihnutých živelnými pohromami,
- podpora detí náhle osirelých,
- podpora detí zdravotne postihnutých, resp. sociálne odkázaných, najmä na zakúpenie nevyhnutných pomôcok pre ne,
- podpora detí zúčastnených na projektoch organizovaných v súlade s účelom nadácie.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |