znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Stredoeurópska nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31782876
Seat
Sasinkova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/129
Registration Office
MV SR

Date of registration
15.08.1997

Actual value of the foundation assets
99583 EUR  

Founders
 • JUDr. Oszkár Világi
  born 17.04.1963
  Value of the contibution of property by the foundation:   1659.7 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • JUDr. Erika Csekes
  born 01.10.1963
  Value of the contibution of property by the foundation:   1659.7 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Erika Csekes From:15.08.1997To:17.12.2002
 • Csilla Kolomijcová From:17.12.2002To:19.07.2006
 • Mgr. Štefan Jakab From:19.07.2006To:27.10.2006
 • Ing. Szilvia Czuczor From:27.10.2006To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:
- ochrana a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt a ochrana ľudských práv,
- podpora vzdelávania, výchovno-vzdelávacích aktivít, vedy a výskumu,
- podpora talentovanej mládeže,
- podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
- podpora a rozvoj telesnej kultúry,
- podpora a realizácia aktivít v sociálnej, zdravotnej, charitatívnej, kultúrno-spoločenskej a humanitnej oblasti,
- tvorba, rozvoj a zveľaďovanie medzikultúrnych vzťahov,
- organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, vrátane podpory týchto aktivít,
- podpora všestranného rozvoja regiónov, vrátane ochrany, tvorby a zveľaďovania životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |