znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30845165
Seat
Račianska 1575/78, 83102 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/102
Registration Office
MV SR

Date of registration
03.07.1997

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Open Society Fund, New York, U.S.A.
  West 59th Street 400, 10019 New York
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Mária Hlavajová From:03.07.1997To:30.06.1999
 • Viera Michalicová From:30.06.1999To:31.05.2007
 • Mgr. Bohdana Hromádková From:31.05.2007To:30.06.2016
 • Christian Potiron
  born 29.10.1977
   From:30.06.2016To:20.08.2018
 • Lucia Gavulová
  born 26.10.1980
   From:20.08.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) podpora všetkých druhov súčasného umenia vo všetkých formách jeho prezentácie,
b) podpora a organizovanie projektov v oblasti výchovy a vzdelávania,
c) rozvoj spolupráce v oblasti umenia, kultúry a vzdelávania,
d) vydávanie knižných publikácií v rámci neziskových vzdelávacích aktivít.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |