znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30231531
Seat
Komenského 482/21, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/90
Registration Office
MV SR

Date of registration
12.08.1997

Actual value of the foundation assets
87129.91 EUR  

Founders
  • Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica
    Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica
    IČO: 30231531
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Beáta Hirt From:12.08.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
- posilňovanie účasti občanov na riešení miestnych problémov,
- zlepšovanie životného prostredia, kvality života a zdravia,
- rozvoj miestneho darcovstva a filantropie,
- podpora rozvoja komunitných nadácií na Slovensku i v zahraničí, a to najmä prostredníctvom
- finančnej podpory,
- poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |