znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Karpatská nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31995420
Seat
Letná 9/27, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/82
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.08.1997

Actual value of the foundation assets
7302.66 EUR  

Founders
 • Nadácia pre rozvoj Karpatského Euroregiónu
  Hlavná 70, 04001 Košice
  IČO: 31995420
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Dalibor Kysela From:19.08.1997To:13.01.2000
 • Ing. Patrícia Gabaľová From:13.01.2000To:12.10.2000
 • Sándor Köles From:12.10.2000To:01.02.2006
 • Laura Dittel From:01.02.2006To:18.08.2014
 • Katarína Minárová From:18.08.2014To:10.08.2015
 • Laura Dittel
  born 21.09.1970
   From:10.08.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Verejnoprospešným účelom nadácie je podporovať dobré vzťahy, sociálnu stabilitu a ekonomický rozvoj, rozvoj občianskej spoločnosti, ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt najmä na východnom Slovensku a v hraničných oblastiach Maďarska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny, ktoré sú známe pod názvom Karpatský Euroregión. Poslaním nadácie je zmierňovanie sociálnej chudoby v regióne založené na rozvojovej práci miestnej komunity. Zameriava sa najmä na:
- Vytváranie miestnych, regionálnych a cezhraničných partnerstiev medzi rôznymi sektormi v spoločnosti (mimovládny, komerčný, štátny) a podporu spoločných riešení vytvorených v spolupráci,
- Rozvoj spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie v záujme vytvárania fungujúcich akčných partnerstiev, prezentáciu a oceňovanie dobrých príkladov,
- Podporu občianskych a dobrovoľníckych skupín aktívne prispievajúcich k riešeniam problémov a výziev na miestnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni,
- Podporu inovácií, netradičných a alternatívnych prístupov a riešení,
- Posilňovanie postavenia mimovládnych neziskových organizácií, občianskych a dobrovoľníckych skupín, ich rozvoj a sieťovanie,
- Podporu cezhraničnej spolupráce, výmenu skúseností a dobrých riešení a rozvojovú pomoc v zahraničí.

Nadácia dosahuje svoje poslanie najmä:
a) Poskytovaním finančnej podpory vo forme grantov, štipendií a pod.
b) Poskytovaním vzdelávania a technickej pomoci,
c) Vytváraním a facilitáciou partnerstiev,
d) Vytváraním priestoru pre spoluprácu a sieťovanie,
e) Organizovaním odborných a spoločenských podujatí (seminárov, konferencií, školení, a pod.),
f) Vydávaním tlačených a elektronických publikácií a vedením kampaní,
g) Realizáciou prieskumov, analýz a navrhovaním riešení a stratégií.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |