znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia - Starostlivosť o urologických pacientov "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
34028943
Seat
Kukučínova 472/20, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/32
Registration Office
MV SR

Date of registration
10.03.1997
Date of cancellation
24.03.2000
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
24.03.2000
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3319.39 EUR  

Founders
  • Ing. Erika Vargová
    born 21.04.1961
    Value of the contibution of property by the foundation:   331.94 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Juraj Csoka From:10.03.1997To:24.03.2000

Welfare purpose supported by the Foundation
v spolupráci s orgánmi zdravotníctva
- zabezpečiť urologické prístroje a nástroje na zlepšenie a zrýchlenie diagnostiky a liečby u ľudí s ochorením urogenitálneho traktu - v súčasnosti so značným vzostupom ochorení (obličky, močový mechúr, prostata) u všetkých vekových skupín a zabrániť tak trvalému poškodeniu týchto orgánov;
- zakúpením diagnostických prístrojov a urologických pomôcok, taktiež zabezpečiť skvalitnenie života u pacientov po náročných urologických operáciách;
- nadácia bude rozvíjať osvetovú činnosť a finančne podporovať projekty zamerané na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby chronických, zápalových a nádorových ochorení u urologických pacientov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |