znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Junion nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31781209
Seat
Za kasárňou 315/1, 83204 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/28
Registration Office
MV SR

Date of registration
24.02.1997

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
 • Coopex Group a.s.
  Za kasárňou 1, 82479 Bratislava
  IČO: 35703954
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jaroslav Novák From:24.02.1997To:12.11.2015
 • Petra Müllerová
  born 25.02.1987
   From:12.11.2015To:04.05.2018
 • Vladimír Kajaba
  born 27.09.1961
   From:04.05.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných činností súvisiacich s podporou programov a projektov slúžiacich na podporu:
- ochrany a podpory zdravia,
- rozvoja telesnej kultúry,
- zachovania kultúrnych hodnôt,
- vzdelávania,
- ochrany ľudských práv,
- ochrany a tvorby životného prostredia,
- vedy a výskumu,
- organizovania a sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti,
- neziskových organizácií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |