znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia - lekárska komora pre zdravie
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31781225
Seat
Dobšinského 12, 81105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/27
Registration Office
MV SR

Date of registration
03.03.1997
Date of cancellation
06.12.2002
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
100000 SKK  

Founders
  • Slovenská lekárska komora
    Lazaretská 26, 81109 Bratislava
    IČO: 17313317
    Value of the contibution of property by the foundation:   10000 SKK
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • JUDr. Ondrej Škodler From:03.03.1997To:06.12.2002

Welfare purpose supported by the Foundation
1. podpora zdravotníctva na území Slovenskej republiky, a to predovšetkým so zameraním na:
- podporu rozvoja materiálno - technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, predovšetkým na nákup nových strojov, zariadení a medicínskej techniky,
- podporu začínajúcich neštátnych zdravotníckych zariadení, predovšetkým na vybudovanie zdravotníckeho zariadenia po stránke materiálnej, personálnej a odbornej,
- podporu vzdelávacích aktivít,
- podporu zavádzania nových medicínskych postupov do praxe,
- podporu iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti,
2. podpora iných humanitných aktivít na území Slovenskej republiky,
3. podpora jednotlivcov a združenia chorých a inak zdravotne postihnutých občanov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |