znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Archa Chantal "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31769730
Seat
Limbová 1, 83340 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/18
Registration Office
MV SR

Date of registration
22.01.1997
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
497.91 EUR  

Founders
  • Nadácia Archa Chantal
    Mečová 5, 60200 Brno
    Value of the contibution of property by the foundation:   497.91 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Magdaléna Švecová From:22.01.1997To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
zlepšenie nemocničného prostredia v detských nemocniciach a liečebných zariadeniach formou opráv a rekonštrukcií nemocničných objektov a dosiahnutie čo najrýchlejšieho liečebného výsledku skvalitnením vzťahu dieťa - lekár - rodičia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |