znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Socialisti.sk
Abbreviation of name of party / movement:
Type:
Movement
Seat:
Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Identification number (IČO):
52659071
Registration date:
08.10.2019
Registration number:
SVS-OVR1-2019/030551

Members of the preparatory committee:
 • Mgr. doc. PhD. Eduard Chmelár, Eszterházyovcov 713/8, 92400 Galanta - splnomocnenec
 • Matej Pintér, Veľké Lovce 388, 94142 Veľké Lovce - člen
 • Alica Mihale Razgyelová, Macov 300, 93032 Macov - člen
 • Ing. Branislav Vilmon, Slnečná 3801/3, 97404 Banská Bystrica - člen
 • Ing. Martin Štunda, Jána Hollého 165/48, 07101 Michalovce - člen
Statutory body:
 • Mgr. doc. PhD. Eduard Chmelár, Eszterházyovcov 713/8, 92400 Galanta - predseda From: 12.11.2019To: 
 • Daniel Patkoš, Macov 47, 93032 Macov - podpredseda From: 12.11.2019To: 
 • Ing. Beáta Janočková, Blažice 112, 04416 Blažice - podpredseda From: 12.11.2019To: 
 • Artúr Bekmatov, Kuzmányho 247/16, 03912 Turčianske Teplice - podpredseda From: 12.11.2019To: 
 • Alica Mihale Razgyelová, Macov 300, 93032 Macov - podpredseda From: 12.11.2019To: 
 • Ing.arch. Martin Sarvaš, Jakubovo námestie 2565/15, 81109 Bratislava-Staré Mesto - podpredseda From: 12.11.2019To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda a podpredsedovia - Štatutárnym orgánom politického hnutia Socialisti.sk je predseda a piati podpredsedovia, ktorí reprezentujú politické hnutie doma i v zahraničí a riadia jeho politickú činnosť. V mene politického hnutia Socialisti.sk koná a podpisuje predseda politického hnutia samostatne alebo aspoň traja podpredsedovia spoločne v plnom rozsahu, a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu politického hnutia pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 
Change of statute:
 
New statute:
 

Change of name:
 
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |