znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
DOPRAVA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Čajakova 6884/18, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
52160092
Dátum registrácie:
24.01.2019
Číslo registrácie:
SVS-OVR1-2019/003861

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Ondrej Matej, Soľanková 13382/19, 08005 Prešov - splnomocnenec
  • Ludvík Posolda, Haanova 2580/1, 85104 Bratislava-Petržalka - člen
  • Ing. Eduard Vokál, Námestie sv. Martina 727/83, 08271 Lipany - člen
  • PhDr. Marián Damankoš, PhD., Kvetná 14498/34, 08001 Prešov - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ondrej Matej, Soľanková 13382/19, 08007 Prešov - predseda Od: 14.02.2019Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda strany DOPRAVA je štatutárnym orgánom strany DOPRAVA oprávneným konať v mene strany DOPRAVA navonok i dovnútra strany DOPRAVA, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany DOPRAVA, označeniu svojej funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |