znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SPOLU - občianska demokracia
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SPOLU
Typ:
Strana
Sídlo:
Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO:
51313901
Dátum registrácie:
25.01.2018
Číslo registrácie:
SVS-OVR1-2018/004572

Členovia prípravného výboru:
  • Oto Žarnay, Bernolákova 526/5, 04011 Košice-Západ - člen
  • RNDr. Jozef Mihál, Svätoplukova 969/21, 90026 Slovenský Grob - člen
  • Mgr. Simona Petrík, Beniakova 3086/3, 84105 Bratislava-Karlova Ves - člen
  • Mgr.art. Viera Dubačová, Trieda SNP 1673/65, 97401 Banská Bystrica - člen
  • doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov - splnomocnenec
  • JUDr. Katarína Macháčková, Ulica B. Bjőrnsona 128/22, 97101 Prievidza - člen
  • JUDr. Pavel Nechala, Krasovského 3742/13, 85101 Bratislava-Petržalka - člen
Štatutárny orgán:
  • doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov - predseda Od: 25.04.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje Predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 05.06.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |