znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
SPOLU - občianska demokracia
Abbreviation of name of party / movement:
SPOLU
Type:
Party
Seat:
Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Identification number (IČO):
51313901
Registration date:
25.01.2018
Registration number:
SVS-OVR1-2018/004572

Members of the preparatory committee:
  • Oto Žarnay, Bernolákova 526/5, 04011 Košice-Západ - člen
  • RNDr. Jozef Mihál, Svätoplukova 969/21, 90026 Slovenský Grob - člen
  • Mgr. Simona Petrík, Beniakova 3086/3, 84105 Bratislava-Karlova Ves - člen
  • Mgr.art. Viera Dubačová, Trieda SNP 1673/65, 97401 Banská Bystrica - člen
  • doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov - splnomocnenec
  • JUDr. Katarína Macháčková, Ulica B. Bjőrnsona 128/22, 97101 Prievidza - člen
  • JUDr. Pavel Nechala, Krasovského 3742/13, 85101 Bratislava-Petržalka - člen
Statutory body:
  • doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov - predseda From: 25.04.2018To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje Predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 
Change of statute:
  • Por. č.1 ; 05.06.2018
New statute:
 

Change of name:
 
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |