znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Progresívne Slovensko
Abbreviation of name of party / movement:
Type:
Movement
Seat:
Tallerova 5/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
51224836
Registration date:
27.11.2017
Registration number:
SVS-OVR1-2017/039325

Members of the preparatory committee:
 • Michal Truban, Kysucký Lieskovec 457, 02334 Kysucký Lieskovec - splnomocnenec
 • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81101 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91700 Trnava - člen
Statutory body:
 • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81109 Bratislava-Staré Mesto - predseda From: 19.03.2018To: 06.06.2019
 • Michal Šimečka, Na úvrati 3502/35, 82104 Bratislava-Ružinov - podpredseda From: 19.03.2018To: 
 • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91708 Trnava - podpredseda From: 19.03.2018To: 
 • Mgr. Zuzana Čaputová, Jamnických 6239/56, 90201 Pezinok - podpredseda From: 19.03.2018To: 06.06.2019
 • Michal Truban, Štúrova 13/6, 81102 Bratislava-Staré Mesto - podpredseda From: 19.03.2018To: 06.06.2019
 • Zora Jaurová, Zvolenská 1211/41, 82109 Bratislava-Ružinov - podpredseda From: 19.03.2018To: 
 • Michal Truban, Štúrova 13/6, 81102 Bratislava-Staré Mesto - predseda From: 06.06.2019To: 
 • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81109 Bratislava-Staré Mesto - podpredseda From: 06.06.2019To: 
 • Martin Poliačik, Hálkova 723/50, 83103 Bratislava-Nové Mesto - podpredseda From: 06.06.2019To: 
Way of acting of the statutory body:
Vedenie hnutia - V mene hnutia koná a podpisuje Predseda hnutia samostatne alebo dvaja Podpredsedovia hnutia podľa Podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia uvedú svoje meno a priezvisko a označenie svojej funkcie a pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 06.06.2019
Change of statute:
 
New statute:
 

Change of name:
 
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |