znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Progresívne Slovensko
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Tallerova 5/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
51224836
Dátum registrácie:
27.11.2017
Číslo registrácie:
SVS-OVR1-2017/039325

Členovia prípravného výboru:
  • Michal Truban, Kysucký Lieskovec 457, 02334 Kysucký Lieskovec - splnomocnenec
  • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81101 Bratislava-Staré Mesto - člen
  • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91700 Trnava - člen
Štatutárny orgán:
  • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81109 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 19.03.2018Do: 
  • Michal Šimečka, Na úvrati 3502/35, 82104 Bratislava-Ružinov - podpredseda Od: 19.03.2018Do: 
  • Zora Jaurová, Zvolenská 1211/41, 82109 Bratislava-Ružinov - podpredseda Od: 19.03.2018Do: 
  • Mgr. Zuzana Čaputová, Jamnických 6239/56, 90201 Pezinok - podpredseda Od: 19.03.2018Do: 
  • Michal Truban, Štúrova 13/6, 81102 Bratislava-Staré Mesto - podpredseda Od: 19.03.2018Do: 
  • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91708 Trnava - podpredseda Od: 19.03.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Vedenie hnutia - V mene hnutia koná a podpisuje Predseda hnutia samostatne alebo dvaja Podpredsedovia hnutia podľa Podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia uvedú svoje meno a priezvisko a označenie svojej funkcie a pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |