znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
NAJ - Nezávislosť a Jednota
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
NAJ
Typ:
Strana
Sídlo:
Smaragdová 650/4, 85110 Bratislava-Jarovce, Slovenská republika
IČO:
50946030
Dátum registrácie:
23.06.2017
Číslo registrácie:
SVS-OVR1-2017/022024

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Viktor Béreš, Smaragdová 650/4, 85110 Bratislava-Jarovce - splnomocnenec
  • Roman Hílek, Masarykova 567/7, 90848 Kopčany - člen
  • Ing. Adam Šepetka, Němcovej 32/16, 04001 Košice-Sever - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Viktor Béreš, Smaragdová 650/4, 85110 Bratislava-Jarovce - predseda Od: 21.07.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. Zastupuje stranu dovnútra i navonok. V mene strany koná a podpisuje samostatne predseda strany a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 12.02.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 12.02.2018 , Nezávislosť a Jednota
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |