znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
ŠANCA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42418038
Dátum registrácie:
25.03.2015
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2015/001382

Členovia prípravného výboru:
  • Mgr. Eva Babitzová, Lermontovova 7, 81105 Bratislava-Staré Mesto - splnomocnenec
  • Mgr. art. Martin Inger, Veľký Báb 556, 95134 Báb - člen
  • MUDr. Viliam Novotný, MPH, Humenská 25, 04011 Košice-Západ - člen
Štatutárny orgán:
  • Eva Babitzová, Lermontovova 913/7, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 14.07.2015Do: 07.07.2016
  • MUDr. Viliam Novotný, Fatranská 2430/1, 04011 Košice-Západ - predseda Od: 07.07.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Podľa článku 19 bod 1 stanov politickej strany ŠANCA: "Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. V mene strany koná tak, že ku svojmu menu, priezvisku, názvu strany a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.".

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 07.07.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 07.07.2016
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 21.07.2016
Nové stanovy:
  • Por. č.1 ; 14.07.2015

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |