znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
SKOK - Európski liberálni demokrati
Abbreviation of name of party / movement:
SKOK - ELD
Type:
Party
Seat:
Štefánikova 894/41, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42418186
Registration date:
05.03.2015
Registration number:
SVS-OVR-2015/001821

Members of the preparatory committee:
  • PhDr. Juraj Miškov, Prešernova 56/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto - člen
  • Rastislav Antala, Kysucká 7047/1, 81104 Bratislava-Staré Mesto - člen
  • Mgr. Monika Dimitriadu, Na Dúbravy 482/14, 01311 Lietavská Lúčka - člen
  • Michal Nižňan, Budmerice 355, 90086 Budmerice - splnomocnenec
Statutory body:
  • Michal Nižňan, Budmerice 355, 90086 Budmerice From: 01.04.2015To: 07.11.2018
  • JUDr. Ivo Barcaj, Zámocká 6455/8, 81101 Bratislava-Staré Mesto - Kancelár From: 07.11.2018To: 
Way of acting of the statutory body:
Kancelár - Kancelár je štatutárnym orgánom strany v zmysle platných právnych predpisov. Má právo vykonávať a podpisovať všetky právne úkony v mene strany, a to takým spôsobom, že k názvu strany a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
  • Por. č.1 ; 07.11.2018
Change of statute:
  • Por. č.1 ; 06.04.2017
New statute:
 

Change of name:
  • To: 06.04.2017 , Slovenská občianska koalícia
Change of abbreviation of name:
  • To: 06.04.2017 , SKOK!

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |