znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SKOK - Európski liberálni demokrati
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SKOK - ELD
Typ:
Strana
Sídlo:
Štefánikova 894/41, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42418186
Dátum registrácie:
05.03.2015
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2015/001821

Členovia prípravného výboru:
  • PhDr. Juraj Miškov, Prešernova 56/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto - člen
  • Rastislav Antala, Kysucká 7047/1, 81104 Bratislava-Staré Mesto - člen
  • Mgr. Monika Dimitriadu, Na Dúbravy 482/14, 01311 Lietavská Lúčka - člen
  • Michal Nižňan, Budmerice 355, 90086 Budmerice - splnomocnenec
Štatutárny orgán:
  • Michal Nižňan, Budmerice 355, 90086 Budmerice Od: 01.04.2015Do: 07.11.2018
  • JUDr. Ivo Barcaj, Zámocká 6455/8, 81101 Bratislava-Staré Mesto - Kancelár Od: 07.11.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Kancelár - Kancelár je štatutárnym orgánom strany v zmysle platných právnych predpisov. Má právo vykonávať a podpisovať všetky právne úkony v mene strany, a to takým spôsobom, že k názvu strany a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 07.11.2018
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 06.04.2017
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 06.04.2017 , Slovenská občianska koalícia
Zmena skratky názvu:
  • Do: 06.04.2017 , SKOK!

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |