znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Kresťanskí demokrati
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Kresťanskí demokrati
Typ:
Strana
Sídlo:
Budatínska 3687/12, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO:
42416272
Dátum registrácie:
02.09.2014
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2014/023958

Členovia prípravného výboru:
  • Alojz Hlina, Hummelova 2166/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto - splnomocnenec
  • Miroslav Herman, Nová 247/59, 90031 Stupava - člen
  • Peter Joštiak, Alstrová 6040/87, 83106 Bratislava-Nové Mesto - člen
Štatutárny orgán:
  • Alojz Hlina, Hummelova 2166/8, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 11.12.2014Do: 18.11.2016
  • Peter Joštiak, Budatínska 3687/12, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 18.11.2016Do: 12.04.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany koná a popdpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu svojej funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj vlastnosručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 18.11.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 18.11.2016
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 25.09.2017
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 25.09.2017 , Občania Slovenska
Zmena skratky názvu:
  • Do: 25.09.2017 , Občania SR

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
12.04.2018  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie (§ 14 ods. 1 písm. a/)

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |