znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
JEDNOTA-ĽSS
Typ:
Strana
Sídlo:
Pri Vagovni 1300/18, 04017 Košice-Barca, Slovenská republika
IČO:
42330955
Dátum registrácie:
13.08.2014
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2014/021909

Členovia prípravného výboru:
  • MUDr. Ivan Goňko, Pri Vagovni 1300/18, 04017 Košice-Barca - splnomocnenec
  • Ing Beáta Brůnová, Osloboditeľov 52, 04017 Košice-Barca - člen
  • RSDr. Ján Sabadoš, Ruskov 247, 04419 Ruskov - člen
Štatutárny orgán:
  • MUDr. Ivan Goňko, Pri Vagovni 1300/18, 04017 Košice-Barca - predseda Od: 03.11.2014Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Štatutárnym orgánom strany je predseda, ktorý v mene strany koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu svojej funkcie, mena a priezviska pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 13.10.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |