znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Fedinova 5, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO:
42364078
Dátum registrácie:
06.08.2014
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2014/021353

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Juraj Kríž, Fedinova 5, 85101 Bratislava-Petržalka - člen
  • Ing. Tomáš Mikus, Blagoevova 2, 85101 Bratislava-Petržalka - člen
  • Mgr. Oliver Kríž, Jasovská 8, 85107 Bratislava-Petržalka - splnomocnenec
Štatutárny orgán:
  • PaedDr. Oliver Kríž, Jasovská 3042/8, 85107 Bratislava-PetržalkaOd: 14.08.2014Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:
 

Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 01.06.2015
  • Por. č.2 ; 19.06.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 01.06.2015 , MLADÁ PETRŽALKA
  • Do: 19.06.2018 , MLADÁ BRATISLAVA
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |