znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
TREBIŠOV NAHLAS
Abbreviation of name of party / movement:
Type:
Movement
Seat:
Parková 3366/8, 07501 Trebišov, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42330254
Registration date:
04.08.2014
Registration number:
SVS-OVR-2014/020248

Members of the preparatory committee:
  • Ing. Ľubomír Princík, 29. augusta 1664/6, 07501 Trebišov - splnomocnenec
  • MVDr. Július Selecký, Slov. Nár. Povstania 1864/139, 07501 Trebišov - člen
  • Radovan Jílek, Slov. Nár. Povstania 2342/80, 07501 Trebišov - člen
Statutory body:
  • Ing. Ľubomír Princík, 29. augusta 1664/6, 07501 Trebišov From: 25.08.2014To: 17.05.2017
  • Ing. Marián Kolesár, Ternavská 2238/7, 07501 Trebišov - predseda From: 17.05.2017To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - Štatutárny orgánom hnutia je predseda; je oprávnený samostatne konať v mene hnutia a má podpisové právo za hnutie. Štatutárny orgán podpisuje v mene hnutia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu svojej funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
  • Por. č.1 ; 17.05.2017
Change of statute:
 
New statute:
 

Change of name:
 
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |