znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
TREBIŠOV NAHLAS
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Parková 3366/8, 07501 Trebišov, Slovenská republika
IČO:
42330254
Dátum registrácie:
04.08.2014
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2014/020248

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Ľubomír Princík, 29. augusta 1664/6, 07501 Trebišov - splnomocnenec
  • MVDr. Július Selecký, Slov. Nár. Povstania 1864/139, 07501 Trebišov - člen
  • Radovan Jílek, Slov. Nár. Povstania 2342/80, 07501 Trebišov - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Princík, 29. augusta 1664/6, 07501 Trebišov Od: 25.08.2014Do: 17.05.2017
  • Ing. Marián Kolesár, Ternavská 2238/7, 07501 Trebišov - predseda Od: 17.05.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Štatutárny orgánom hnutia je predseda; je oprávnený samostatne konať v mene hnutia a má podpisové právo za hnutie. Štatutárny orgán podpisuje v mene hnutia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu svojej funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 17.05.2017
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |