znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SKS
Typ:
Strana
Sídlo:
Röntgenova 3751/28, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO:
42362644
Dátum registrácie:
12.06.2014
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2014/016433

Členovia prípravného výboru:
 • JUDr. Radoslav Procházka, PhD., Furdekova 1616/12, 85103 Bratislava-Petržalka - splnomocnenec
 • JUDr. Katarína Macháčková, B. Björnsona 128/22, 97101 Prievidza - člen
 • Ing. Katarína Cséfalvayová, Ádorská 1072/23, 92901 Dunajská Streda - člen
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Radoslav Procházka, PhD., Furdekova 1616/12, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 11.09.2014Do: 31.08.2016
 • Ing. Roman Brecely, Pri kríži 599/9, 90028 Zálesie Od: 31.08.2016Do: 19.09.2017
 • RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Jašíkova 3151/1, 82103 Bratislava-Ružinov - predseda Od: 19.09.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY je štatutárnym orgánom SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY. Má právo konať a podpisovať všetky právne úkony, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 31.08.2016
 • Por. č.2 ; 19.09.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 17.09.2014
 • Por. č.2 ; 24.09.2015
 • Por. č.3 ; 06.09.2016
 • Por. č.4 ; 28.12.2017
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 04.07.2018

Zmena názvu:
 • Do: 24.09.2015 , SIEŤ
 • Do: 04.07.2018 , #SIEŤ
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |