znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
Abbreviation of name of party / movement:
SKS
Type:
Party
Seat:
Röntgenova 3751/28, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42362644
Registration date:
12.06.2014
Registration number:
SVS-OVR-2014/016433

Members of the preparatory committee:
 • JUDr. Radoslav Procházka, PhD., Furdekova 1616/12, 85103 Bratislava-Petržalka - splnomocnenec
 • JUDr. Katarína Macháčková, B. Björnsona 128/22, 97101 Prievidza - člen
 • Ing. Katarína Cséfalvayová, Ádorská 1072/23, 92901 Dunajská Streda - člen
Statutory body:
 • JUDr. Radoslav Procházka, PhD., Furdekova 1616/12, 85101 Bratislava-Petržalka From: 11.09.2014To: 31.08.2016
 • Ing. Roman Brecely, Pri kríži 599/9, 90028 Zálesie From: 31.08.2016To: 19.09.2017
 • RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Jašíkova 3151/1, 82103 Bratislava-Ružinov - predseda From: 19.09.2017To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - Predseda SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY je štatutárnym orgánom SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY. Má právo konať a podpisovať všetky právne úkony, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 31.08.2016
 • Por. č.2 ; 19.09.2017
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 17.09.2014
 • Por. č.2 ; 24.09.2015
 • Por. č.3 ; 06.09.2016
 • Por. č.4 ; 28.12.2017
New statute:
 • Por. č.1 ; 04.07.2018

Change of name:
 • To: 24.09.2015 , SIEŤ
 • To: 04.07.2018 , #SIEŤ
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |