znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
NÁRODNÁ KOALÍCIA
Abbreviation of name of party / movement:
Type:
Party
Seat:
Račianska 1571/66, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42359741
Registration date:
05.03.2014
Registration number:
SVS-OVR-2014/008175

Members of the preparatory committee:
 • Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač - splnomocnenec
 • PaedDr. Anna Šimurdová, Skalité 1391, 02314 Skalité - člen
 • JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske námestie 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • Stanislav Čižmárik, Hrobákova 14, 85102 Bratislava-Petržalka - člen
Statutory body:
 • Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač From: 20.03.2014To: 04.04.2018
 • Ing. Slavěna Vorobelová, Mierová 1937/71, 06654 Humenné - predsedníčka From: 04.04.2018To: 
 • Peter Sokol, Havlíčkova 7763/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto - prvý podpredseda From: 11.05.2018To: 
Way of acting of the statutory body:
Štatutárny orgán - V mene strany konajú predseda strany a prvý podpredseda strany každý samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v orgánoch strany. V pracovnoprávnych veciach koná a podpisuje v mene strany štatutárny orgán strany, každý samostatne. Kandidátne listiny pre voľby prezidenta SR,voľby do NR SR a EP podpisujú predseda a prvý podpredseda spoločne.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 24.04.2018
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 04.04.2018
 • Por. č.2 ; 11.05.2018
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 14.08.2015
 • Por. č.2 ; 11.05.2018
New statute:
 

Change of name:
 • To: 14.08.2015 , Strana demokratického Slovenska
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |