znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
NÁRODNÁ KOALÍCIA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Račianska 1571/66, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
42359741
Dátum registrácie:
05.03.2014
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2014/008175

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač - splnomocnenec
 • PaedDr. Anna Šimurdová, Skalité 1391, 02314 Skalité - člen
 • JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske námestie 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • Stanislav Čižmárik, Hrobákova 14, 85102 Bratislava-Petržalka - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač Od: 20.03.2014Do: 04.04.2018
 • Ing. Slavěna Vorobelová, Mierová 1937/71, 06654 Humenné - predsedníčka Od: 04.04.2018Do: 
 • Peter Sokol, Havlíčkova 7763/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto - prvý podpredseda Od: 11.05.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Štatutárny orgán - V mene strany konajú predseda strany a prvý podpredseda strany každý samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v orgánoch strany. V pracovnoprávnych veciach koná a podpisuje v mene strany štatutárny orgán strany, každý samostatne. Kandidátne listiny pre voľby prezidenta SR,voľby do NR SR a EP podpisujú predseda a prvý podpredseda spoločne.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 24.04.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 04.04.2018
 • Por. č.2 ; 11.05.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 14.08.2015
 • Por. č.2 ; 11.05.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 14.08.2015 , Strana demokratického Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |