znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana TIP
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
TIP
Typ:
Strana
Sídlo:
Dolná 146/13, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
42310342
Dátum registrácie:
07.11.2013
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2013/030983

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Tomáš Hudec, Ďumbierska 4006/18, 97411 Banská Bystrica - splnomocnenec
  • Ing. Ľuboš Majer, MBA, Gaštanová 3081/22, 01007 Žilina - člen
  • Mgr. Ivana Augustinská, Huncovská 41, 04001 Košice-Sever - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Hudec, Ďumbierska 4006/18, 97411 Banská Bystrica Od: 06.02.2014Do: 04.05.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Štatutárny orgán - V mene strany má právo konať a podpisovať všetky právne úkony Predseda strany, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 06.02.2014
  • Por. č.2 ; 28.12.2015
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 04.05.2016 , Strana TIP
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
04.05.2016  Dobrovoľné zrušenie s likvidáciou

Vstup strany do likvidácie:
04.05.2016
Likvidátor:
  • JUDr. Miroslav Duračinský, Levočská 2957/2, 01008 Žilina

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
11.05.2017  § 16 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |