znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
CESTA Strana vlastencov a odborníkov
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
CESTA
Typ:
Strana
Sídlo:
Havlíčkova 1752/13, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
IČO:
42322031
Dátum registrácie:
30.04.2013
Číslo registrácie:
SVS-OVR-2013/013380

Členovia prípravného výboru:
  • JUDr. Vladimír Gürtler, Havlíčkova 1752/13, 04001 Košice-Sever - splnomocnenec
  • Mgr. Jozef Hajdu, Urbárska 1254/26, 04018 Košice-Krásna - člen
  • Ing. Kosmas Bekiaris, Hlinkova 617/8, 04001 Košice-Sever - člen
Štatutárny orgán:
  • Vladimír Gürtler, Havlíčkova 1752/13, 04001 Košice-Sever - predseda Od: 08.07.2013Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany (aj vo forme skratky), označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 21.08.2015
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 21.08.2015 , 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Zmena skratky názvu:
  • Do: 21.08.2015 , 7 STATOČNÝCH

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |